Winding road to agritourism in Italy on the hill

Agroturystyka

W trakcie studiów:

Najcześciej wykładane przedmioty:

ekologia, ekonomia, podstawy statystyki matematycznej, anatomia zwierząt, prawo w turystyce i hotelarstwie, żywienie człowieka, krajoznawstwo, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wsi, sztuka tworzenia parków i ogrodów, rekreacja konna, doradztwo agroturystyczne, agrometeorologia, mikrobiologia rolnicza, technika rolnicza, melioracje rolne, gleboznawstwo, propedeutyka agroturystyki, genetyka i hodowla roślin, chów zwierząt, chemia rolnicza, organizacja i zarządzanie w agroturystyce, marketing i promocja w agroturystyce, sadownictwo i warzywnictwo, rolnictwo ekologiczne;

Gdzie studiować agroturystykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek agroturystyka?

Po studiach:

Absolwent posiada wszelkie umiejętności i wiedzę potrzebną do prowadzenia lub/i obsługi gospodarstwa agroturystycznego bądź zajmowania stanowiska specjalisty ds. rozwoju agroturystyki w organach administracji rządowej i samorządowej.

Podobne wpisy