Entering hotel room

Hotelarstwo i gastronomia

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy turystyki, przepisy prawne w turystyce, geografia turystyczna i krajoznawstwo,
zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, organizacja usług turystycznych, hotelarstwo, pilotaż wycieczek, programowanie imprez turystycznych, bezpieczeństwo i ryzyko w turystyce, ekonomika turystyki, historia architektury i sztuki, ekologia i ochrona środowiska, fizjologia człowieka, podstawy marketingu, finansów i rachunkowości, podstawy zarządzania obiektami hotelarsko-gastronomicznymi, zarządzanie jakością w hotelarstwie i gastronomii, żywienie człowieka, produkty kuchni regionalnych, etykieta w hotelarstwie i gastronomii, obsługa konsumenta;

Gdzie studiować hotelarstwo i gastronomię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek hotelarstwo i gastronomia?

Po studiach:

Absolwent przygotowany jest do pracy w obiektach hotelarsko – gastronomicznych na każdym szczeblu ich organizacji – jako:

  • menedżer obiektu
  • kierownik personelu
  • recepcjonista
  • specjalista ds. organizacji imprez okolicznościowych i konferencji
  • personel obiektu gastronomicznego.

Podobne wpisy