Tour guide and a group of friends

Przewodnictwo i pilotaż

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

filozofia i etyka, socjologia, ochrona własności intelektualnej, historia architektury i sztuki, fizjologia człowieka, psychologia, ekologia i ochrona środowiska, prawo w turystyce, ekonomia, zarządzanie, biologia rozwoju człowieka, edukacja zdrowotna, podstawy turystyki, podstawy rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, podstawy hotelarstwa, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, pilot a grupa, geografia społeczno – ekonomiczna, turystyka na obszarach chronionych, zarządzanie i organizacja, regiony turystyczne świata i Polski, turystyka na obszarach wiejskich, ekoturystyka, metodyka i etyka przewodnictwa, turystyka dzieci i młodzieży, pierwsza pomoc medyczna.

Gdzie studiować przewodnictwo i pilotaż?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek przewodnictwo i pilotaż sprawdź kategorie Turystyka i rekreacja oraz Hotelarstwo, turystyka, sport.

Po studiach:

Absolwenci przygotowani są do pracy:

  • jako piloci i przewodnicy grup wycieczkowych
  • w biurach podróży
  • w instytucjach organizujących i badających ruch turystyczny

Absolwenci mogą otworzyć także własne firmy turystyczne (w tym gospodarstwa agroturystyczne).

Podobne wpisy