Tourist on a rock in Switzerland. Active rest and tourism in summer time.

Turystyka i rekreacja

Turystykę i rekreację można studiować zarówno na Akademiach Wychowania Fizycznego jak i na Uniwersytetach. Studenci tego kierunku zgłębiają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych oraz rolniczych. Kandydaci powinni mieć dobrą kondycję fizyczną, zwłaszcza Ci, którzy chcą studiować na AWF-ie. Bardzo ważne są zainteresowania geograficzne i zamiłowanie do podróżowania. Przydadzą się również predyspozycje do nauki języków obcych. Jeśli chcesz rozpocząć te studia koniecznie dowiedź się czegoś więcej na temat programu studiów!

W trakcie studiów

Uczelnie, na których można znaleźć taki kierunek jak Turystyka i rekreacja skupiają program studiów wokół zagadnień z psychologii, socjologii, geografii, dyscyplin związanych ze sportem, kulturą fizyczną, turystyką i rekreacją. Wiedza z zakresu studiowanego kierunku będzie wzbogacona o umiejętności z zakresu informatyki i statystyki. Duży nacisk kładzie się na kształcenie językowe.

Studenci nabywają takich umiejętności jak:

 • opracowywanie i realizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych,
 • przygotowanie oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
 • planowanie, realizacja oraz kontrola przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji.

Gdzie studiować turystykę i rekreację?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek turystyka i rekreacja?

Po studiach

Absolwenci Turystyki i rekreacji znajdują zatrudnienie w:

 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
 • biurach podróży,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach społecznych,
 • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Podobne wpisy