Children exercising with balancing discs and resistance bands

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne to nie tylko szkolny w-f, ale cała filozofia nakierowana na wytworzenie właściwego zespołu postaw i nastawień. Przekazywanie podstawowych wiadomości, zdobywanie motorycznej sprawności, poprawa wydolności i postawy ciała, konstruowanie procesu wychowania i kształcenia fizycznego, to niektóre założenia wychowania fizycznego. Dobra sprawność fizyczna oraz wysoka wydolność powinny charakteryzować kandydata na ten kierunek. Pracując w zawodzie, absolwent Wychowania fizycznego ma ciągły kontakt z ludźmi. Niezbędna jest umiejętność komunikowania się z nimi.

Uczelnie kształcące na kierunku Wychowanie fizyczne przygotowują studentów do rozwijania swojej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych oraz zrozumienia podstawowych czynników decydujących o zachowaniu dobrego stanu zdrowia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę i funkcję ruchu.

W trakcie studiów

W czasie nauki na Wychowaniu fizycznym kierunku kluczowym przedmiotem jest oczywiście wychowanie fizyczne. Student zdobywa też wiedzę teoretyczną. Uczy się fizjologii i anatomii człowieka. Dowiaduje się jak zmienia się ciało pod wpływem ćwiczeń fizycznych. Są też zajęcia, w których student poznaje, jak na nasze życie wpływa odżywianie, higiena i zdrowy tryb życia. Student Wychowania fizycznego przygotowuje się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.

Gdzie studiować wychowanie fizyczne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek wychowanie fizyczne?

Po studiach

Absolwenci podejmują pracę m.in. w:

  • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
  • instytucjach oświatowych,
  • szkołach, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
  • instytucjach kultury fizycznej,
  • organizacjach społecznych,
  • administracji samorządowej i państwowej,
  • instytucjach zajmujących się rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej.

Podobne wpisy