Famous Lycian Tombs of ancient Caunos city, Dalyan, Turkey

Turystyka historyczna i archeologiczna

w trakcie studiów?

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie turystyką, ekonomika turysty i rekreacji, etyka i etykieta, marketing usług turystycznych, geografia turystyczna, socjologia czasu wolnego, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, wstęp do turystki historycznej, elementy historii Kościoła i symboliki sakralnej, muzealnictwo i wnętrza zabytkowe, obiekty kultury materialnej, najważniejsze zabytki regionu, kamień w życiu człowieka, elementy archeologii nowożytnej, elementy paleontologii, projektowanie tras i imprez turystyki historycznej i archeologicznej, wprowadzenie do podróży, elementy międzynarodowego prawa turystycznego, zagospodarowanie turystyczne.  

Gdzie studiować turystkę historyczną i archeologiczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek turystka historyczna i archeologiczna?

Po studiach:

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w:

  • biurach podróży (jako organizator imprez, pilot i przewodnik)
  • urzędach,
  • administracji regionalnej (jako animator kultury, ekspert dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego),
  • instytucjach zajmujących się kształtowaniem relacji europejskich,
  • agencjach turystycznych
  • w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw

Podobne wpisy