Symbol of law and justice. Law and justice concept.

Prawo europejskie

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

europejskie prawo autorskie, europejskie prawo podatkowe, europejskie prawo pracy, europejskie prawo rolne, europejskie prawo spółek, europejskie prawo własności przemysłowej, fundusze Unii Europejskiej, ochrona konkurencji w prawie wspólnotowym, ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, ochrona środowiska w Unii Europejskiej, pomoc publiczna w Unii Europejskiej, reforma Unii Europejskiej, Unia Europejska a prawo karne, zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, europejskie prawo pracy i prawo socjalne, europejskie prawo spółek, europejskie prawo podatkowe, prawo celne UE i wspólna polityka handlowa, zamówienia publiczne w UE, polityka migracyjna, wizowa i azylowa, europejskie prawo zobowiązań, instytucje Unii Europejskiej, zasady i wolności Jednolitego Rynku Wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, polityka regionalna i strukturalna.

Gdzie studiować prawo europejskie?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek prawo europejskie?

Po studiach:

Absolwent prawa europejskiego jest przygotowany do pracy w:

  • administracji państwowej,
  • sądownictwie,
  • administracji UE,
  • instytucjach pozarządowych współpracujących z UE,
  • firmach jako specjaliści zajmujący się współpracą z UE,
  • przedstawicielstwach instytucji UE w Polsce,
  • firmach doradczych z zakresu pozyskiwania środków unijnych.
 
 
 
 
 

Podobne wpisy