Legal law

Prawo

Prawo – jeden z najtrudniejszych i najczęściej wybieranych kierunków. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu wysokich progów kwalifikacyjnych, ogromu materiału. Jego popularność wynika z ciekawych perspektyw po ukończeniu studiów: jest to jedyny kierunek, po którym można wykonywać zawody prawnicze. Kandydat powinien wyróżniać się dokładnością, umiejętnością logicznego myślenia, a także zdolnościami retorycznymi i erystycznymi. Zawody prawnicze wymagają wysokiej kultury osobistej, z uwagi na jego przynależność do grupy zawodów zaufania społecznego.

Prawo to kierunek, gdzie trzeba sprawiedliwie oceniać, logicznie myśleć, przekonywać innych do swoich racji, potrafić się wysłowić, pisać, kojarzyć fakty, wysuwać trafne wnioski. Ukończenie studiów pozwala na posiadanie wiedzy prawniczej na poziomie znajomości zasad prawa, opanowanie umiejętności tworzenia, stosowania i egzekwowania prawa, a ponadto przyswojenie podstawowych elementów wykształcenia ogólnohumanistycznego.

Studia prawnicze

Na kierunku Prawo studenci zgłębiają przedmiotowy wymiar tej dziedziny. W tym ujęciu prawo rozumiane jest jako system norm prawnych. Jak wiemy jest ich sporo i z dnia na dzień przybywa coraz więcej. Niektóre są jasne i jedoznaczne, a inne wymagają wnikliwej interpretacji. Trzeba się więc przygotować na ciężką pracę podczas studiów, a potem aplikacji. Jeśli potrafisz sprawiedliwie oceniać, logicznie myśleć, przekonywać innych do swoich racji, potrafisz się wysłowić, pisać, kojarzyć fakty, wysnuwać trafne wnioski, wybierz się na Prawo. Studia prawnicze są studiami jednolitymi, czyli nie są dwustopniowe, jak w przypadku większości innych kierunków, gdzie najpierw zdobywa się tytuł licencjacki czy inżynierski, a później magisterski. Prawo jest kierunkiem uniwersalnym, który jednakowo przygotowuje do wszystkich zawodów prawniczych. Uniwersyteckie kształcenie prawników odrzuciło instytucję specjalizacji.

Studia prawnicze, to obok medycyny jedyny kierunek na którym nie obowiązuje system boloński. Oznacza to, że są to studia jednolite, pięcioletnie i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Studenci prawa biorą udział w zajęciach o charakterze konwersacyjnym, czyli ćwiczeniach oraz wykładach. Przedmioty wykładane na kierunkach prawniczych to m. in.: prawoznawstwo, logika prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo gospodarcze publiczne, historia prawa polskiego.

Kolejnym etapem, który pozwoli na zetknięcie się z pracą poza murami uczelni, są praktyki. To bardzo ważny moment, ponieważ może mieć wpływ na wykonywany zawód, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Warto podkreślić, że jest to kierunek przygotowujący do wszystkich zawodów prawniczych, nie wymagają one wyboru specjalizacji, stąd warto zwrócić uwagę na wybór seminarium magisterskiego oraz miejsce praktyk, ponieważ mogą one znacząco zaważyć na dalszych losach absolwenta.

Gdzie studiować prawo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek prawo?

Kariera prawnika – nie tylko adwokat

Ukończenie Prawa otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia różnych rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Absolwenci prawa pracują m.in. jako:

  • sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze,
  • eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, działach prawnych firm prywatnych i państwowych,
  • specjaliści w instytucjach europejskich,
  • specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich.

Podobne wpisy