Human resources concept

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy zarządzania, marketing, informatyka w zarządzaniu, makroekonomia, mikroekonomia, prawo (pracy), zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, badania marketingowe, finanse, rachunkowość finansowa, matematyka, statystyka opisowa, nauka o organizacji, strategie marketingowe, rynek pracy i polityka społeczna, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, kontroling kadrowy, kierowanie zespołem, zarządzanie wiedzą, dobór pracowników, rozwój pracowników, systemy wynagradzania, planowanie i organizacja pracy, zarządzanie wynikami pracy, administrowanie procesami personalnymi, systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, kształtowanie warunków pracy, marketing wewnętrzny, zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach jakości, zaawansowany controlling personalny, społeczna odpowiedzialność biznesu;

Gdzie studiować zarządzanie zasobami ludzkimi?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie zasobami ludzkim sprawdź kategorie Zarządzanie oraz Human Resources.

Po studiach:

Możliwości wyboru kariery przez absolwenta zarządzania zasobami ludzkimi:

  • kierownik firm i instytucji w różnych gałęziach gospodarki
  • menedżer wszystkich szczebli zarządzania zasobami ludzkimi oraz pracą zespołową
  • menedżer personalny oraz specjalista do spraw rekrutacji i zarządzania wynikami pracy
  • lider zmian i koordynator projektów
  • specjalista ds. doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy.

Podobne wpisy