product marketing manager desk

Zarządzanie produktem i usługą

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty: 

proces planowania marketingu produktu, zarządzanie wartością klienta, segmentacja rynku, właściwa strategia i przewaga konkurencyjna, zarządzanie marką, zarządzanie produktem w poszczególnych fazach cyklu życia, podstawy marketingu, planowanie marketingowe, marketing strategiczny, zarządzanie portfelem produktów w przedsiębiorstwie, opakowanie w strategii marketingowej, zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa, informacyjne podstawy decyzji rynkowych, systemy zarządzania jakością, badania zadowolenia klienta

Gdzie studiować zarządzanie produktem i usługą?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie produktem i usługą, sprawdź kategorie Zarządzanie oraz Marketing i public relations.

Po studiach:

Absolwenci obejmują stanowiska specjalistów ds. zarządzania produktem i marką w przedsiębiorstwie.

Podobne wpisy