Smiling diverse colleagues gather in boardroom brainstorm discuss financial statistics together

Zarządzanie mediami

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

zarządzanie mediami w odniesieniu do organizacji komercyjnych (gospodarczych), instytucji publicznych oraz organizacji non-profit, organizacja i zarządzanie mediami (w tym agencjami reklamowymi, portalami internetowymi, operatorami nowych mediów), elementy ekonomii, finansowanie mediów, zagadnienia prawne, struktura rynku, public relations, produkcja medialna, przemysł audiowizualny.

Gdzie studiować zarządzanie mediami?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie mediami?

Po studiach:

Absolwent najczęściej pracują jako:

  • specjaliści pomocniczo-twórczy w kinematografii i telewizji
  • menedżerowie w domach mediowych, agencjach reklamowych, strukturach samorządowych, administracji publicznej oraz instytucjach artystycznych.  

Podobne wpisy