Judge gavel with Scale of justice

Studia prawnicze i administracyjne

Studia prawnicze i administracyjne to grupa ściśle związanych ze sobą dziedzin. Czynnikiem kształtującym administrację publiczną jest właśnie prawo. Kierunki te z pewnością do łatwych nie należą. Wysokie wymagania podczas rekrutacji spowodowane są na ogół ogromną liczbą chętnych, ale także późniejszym poziomem nauczania, z którym nie wszyscy sobie radzą.

Należące do tej grupy prawo zajmuje trzecie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków w ubiegłorocznej rekrutacji. Tuż za nim, na miejscu szóstym, plasuje się administracja.

Nauka nie kończy się jednak po obronie pracy dyplomowej! W dalszej kolejności czeka nas znacznie więcej pracy: zdobywanie doświadczenia zawodowego i nowych kompetencji oraz ciągłe uaktualnianie posiadanej wiedzy. Jak to zrobić? Najlepszym rozwiązaniem są studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów Prawa.

Similar Posts