Engineers discussing the production in plant

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria produkcji ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą oraz umiejętnościami menadżerskimi. Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w polskim przemyśle (powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania oraz technik produkcji), poszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat zarządzania  i inżynierii produkcji!

W trakcie studiów:

Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ma charakter interdyscyplinarny i bazując na wiedzy ogólnej – matematyka, informatyka – łączy przygotowanie inżynierskie z dziedziny mechanika i budowa maszyn z przygotowaniem w zakresie ekonomii, organizacji i zarządzania, marketingu, prawa i finansów.

Student zdobywa:

  • wiedzę merytoryczną z zakresu metod matematycznych, informatyki stosowanej, wiedzę inżynierską z dziedziny mechanika i budowa maszyn oraz wiedzę menedżerską,
  • umiejętności w zakresu zarządzania oraz danej dziedziny inżynierskiej.

Gdzie studiować zarządzanie i inżynierię produkcji?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji?

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę w:

  • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem inżynierii produkcji,
  • innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania,
  • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji.

Zobacz także