International team work. Group of confident businesspeople in casual wear working together on new pr

Zarządzanie informacją

Studia na kierunku Zarządzanie informacją są doskonałym wyborem dla osób interesujących się życiem, znaczeniem i wykorzystaniem informacji w świecie biznesu i nauki. Głównym celem kształcenia studentów na tym kierunku jest przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w procesach zachodzących w społeczeństwie informacji i wiedzy – zarówno w zakresie jego pośrednictwa w przepływie informacji, jak też współkreowania określonych trendów pojawiających się w nowoczesnym społeczeństwie. Zdecydowanie są to studia dla osób, które zdają sobie sprawę z tego, jak informacje są ważne. 

W trakcie studiów:

Na Zarządzaniu informacją słuchacze uzyskują kompleksową wiedzę z dziedzin informatyki, zarządzania i ekonomii, posiadają umiejętność praktycznego zastosowania najnowszych metod i narzędzi informatyki w biznesie.
Podczas ćwiczeń i realizacji prac projektowych studenci nabywają nie tylko kompetencje profesjonalne, ale także umiejętności myślenia systemowego – przydatne w rozwiązywaniu problemów – oraz umiejętności pracy zespołowej, ważne dla efektywności działania i rozwoju innowacyjności we współczesnym przedsiębiorstwie.

Gdzie studiować zarządzanie informacją?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie informacją?

Po studiach:

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu absolwent kierunku Zarządzanie informacją może pracować w przedsiębiorstwach, zajmując się systemami informatycznymi, wspomagającymi bieżące zarządzanie i procesy decyzyjne, firmach konsultingowych, odpowiadając za doradztwo i prognozowanie zmian w dynamicznie rozwijających się branżach, w mediach, w działach PR.

Podobne wpisy