Stock market or forex trading graph and chart for financial investment on monitor screen. Economy

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Praca w tych sektorach oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Student uczy analizowania i porównywania problemów oraz nawiązywania współpracy w procesie stymulowania zmian w kontekście konkretnych przypadków i sytuacji (również w oparciu o praktyki studenckie lub woluntariat w organizacjach. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Student zdobywa wiedzę z:

  • współpracy, identyfikowania, opisywania, analizowania i oceny jakości i warunków życia i problemów jednostek i grup społecznych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie teorii i praktyki ekonomii i zarządzania publicznego,
  • z wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz sił społecznych w środowiskach lokalnych,
  • diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych, decydujących o jakości i poziomie życia jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i państwa,
  • opanowania i stosowania odpowiednich form, metod i technik w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych,
  • w aspekcie uwarunkowań instytucjonalnych oraz ewaluacji tych działań,
  • projektowania społecznego i inspirowania zmian społecznych i gospodarczych.

Gdzie studiować gospodarkę i zarządzanie publiczne?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne sprawdź kategorie Ekonomia oraz Studia ekonomiczno-biznesowe.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę w:
– w organizacjach typu non-profit,
– w jednostkach sektora publicznego.

Podobne wpisy