Informatyka w gospodarce i administracji

Informatyka w gospodarce i administracji

Student w trakcie studiów posiądzie szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i informatyki, programowania komputerów, oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz użytkowego. Nie są to jednak typowe studia informatyczne. Absolwent staje się nie tylko specjalistą w dziedzinie rozwiązań informatycznych, duży nacisk kładzie się także na świadomość uwarunkowań ekonomicznych oraz umiejętność zastosowania analitycznego myślenia do rozwiązywania problemów ekonomicznych (zarówno samodzielnie jak i w grupie). Absolwent potrafi prowadzić badania operacyjne, symulacje komputerowe- czyli łączy wiedzę informatyczną z biznesową.

.

Informatyka w zarządzaniu

Informatyka w zarządzaniu

Obecnie na rynku pracy występuje wysokie zapotrzebowanie na specjalistów ds. implementownia najnowszych technologii w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, instytucjach oraz organach administracji państwowej i terenowej. Od studenta profilu Informatyka w zarządzaniu wymagać będzie się umiejętności kreatywnego, ale także perspektywicznego myślenia pod kątem obranej strategii wdrażania i eksploatacji urządzeń i systemów informatycznych.

.

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania

Profil ten stworzony został z myślą o nauczaniu zarówno podstaw teoretycznych matematyki i informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania. Ponadto, student nabywa wiedzę dotyczącą norm bezpieczeństwa systemowego oraz potrafi racjonalnie zarządzać procesem wdrażania, a następnie utrzymywania nowych oprogramowań. Absolwent specjalności posiada bogatą wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, języków i technik programowania, którą to wiedzę jest zobligowany regularnie poszerzać i weryfikować.

.

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Bogata wiedza z zakresu transmisji i zarządzania cyfrową informacją, jak również rzetelne zaplecze teoretyczne obejmujące różne działy informatyki i najnowsze dokonania fizyków, stanowi bazę intelektualną dla modelowania i optymalizacji systemów sieciowych. Poza wiedzą związaną z projektowaniem, duży nacisk położony jest także na metody eksploatacji i utrzymania sieci i urządzeń komunikacyjnech oraz jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i potencjału.

.

Matematyka teoretyczna

Matematyka teoretyczna

Matematyka teoretyczna jest profilem, na którym szkolą się głównie przyszli nauczyciele i osoby nastawione na kontynuację kariery naukowej. Jest to sfera badań czysto fomalnych skierowanych na udoskonalanie aparatury matematycznej nakierowanej na funkcjonalność i działania instrumentalne. Student matematyki teoretycznej podejmuję dociekania, które są ukierunkowane na wytyczenie kierunków rozwoju samej dyscypliny bez odniesienie do dziedzin specjalistycznych.

.

Studia matematyczno-informatyczne

Studia matematyczno-informatyczne

Studia matematyczno-informatyczne W dobie niemal całkowitej komputeryzacji, kierunki te cieszą się sporą popularnością. Do prostych, łatwych i przyjemnych nie należą, ale jeśli interesujesz się komputerami na pewno się nie zawiedziesz. Wejściówką dla kandydata na tego typu kierunki jest wiedza matematyczna i informatyczna, biegłość w obsłudze komputera i pasja. Bez tej ostatniej ciężko jest osiągnąć dwie pierwsze….

Neuroinformatyka

Neuroinformatyka

Ludzki mózg to niesamowite narzędzie. Korzystamy z niego od początku istnienia ludzkości, a jeszcze nie poznaliśmy wszystkich jego możliwości i zasad działania. Neuroinformatyka jest to nauka zajmująca się badaniami mózgu z wykorzystaniem metod fizyki. Studia na tym kierunku mogą być bardzo wymagające, ale i fascynujące. Neuroinformatyka ma zastosowanie w badaniach naukowych i praktyce klinicznej. Jest to dziedzina interdyscyplinarna – badania mózgu to pogranicze informatyki, biologii, kognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki.
Inżynieria danych
||

Inżynieria danych

Inżynieria danych to nowy kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy. Absolwenci Inżynierii danych otrzymują gruntowne wykształcenie kierunkowe oraz innowacyjne umiejętności, cenione przez pracodawców. Studia na kierunku Inżynieria danych kształcą specjalistów, którzy w oparciu o analizę wszelkiego typu danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. By zostać studentem tego kierunku należy wykazać się bardzo dobrymi ocenami na świadectwie maturalnym z przedmiotów ścisłych. Na nich bowiem bazuje program nauczania Inżynierii danych.
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
||

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne to fascynujący kierunek, który pozwala połączyć wiedzę z dziedziny ekonomii i matematyki. Studenci zdobywają tu nie tylko umiejętności analityczne, ale także rozwijają swoją kreatywność i zdolności logicznego myślenia. W ramach programu studiów poznają między innymi teorię gier, ekonometrię, analizę danych oraz programowanie, co daje im solidne podstawy do pracy w różnorodnych branżach, w tym finansowej, analitycznej czy konsultingowej. Jeśli interesuje Cię połączenie ekonomii i matematyki oraz chcesz rozwijać się w dziedzinie analizy danych i modelowania, to Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne są dla Ciebie idealnym wyborem!