Nauki ścisłe

Nauki ścisłe

Nauki ścisłe to kierunek interdyscyplinarny, łączący w sobie matematykę, fizykę i chemię. Jest on głównie skierowany do kandydatów, którzy mają umysły ścisłe. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by umożliwić łatwy dostęp do nowoczesnej aparatury, komputerów i sieci internetowej. Program nauczania ma charakter interdyscyplinarny, a jego celem jest wyrobienie umiejętności rozwiązywania, na drodze analitycznej i numerycznej, złożonych problemów w wielu dziedzinach, także w tych nie objętych formalnym wykształceniem. Czy studia są trudne? Czytaj dalej!
Informatyka społeczna

Informatyka społeczna

Studia na kierunku informatyka społeczna to doskonała opcja dla osób, które interesują się technologią i chcą wykorzystać ją do rozwiązywania problemów społecznych. Studenci poznają w ramach kierunku informatykę, psychologię, socjologię, etykę i prawo oraz projektowanie interakcji i komunikacji. Dzięki temu zdobywają nie tylko wiedzę techniczną, ale również umiejętności interpersonalne i społeczne. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze IT, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych czy w branży konsultingowej, gdzie będą mogli wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w projektowaniu rozwiązań technologicznych na rzecz społeczności lokalnych i globalnych.

Informatyka inżynierska

Informatyka inżynierska

Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne i osadzone w znanych technologiach. Kreatywność w zakresie informatyki polega również na zdolności do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających zastosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Na poziomie kształcenia licencjackiego zakłada się wprowadzenie przedmiotów pozwalających na opanowanie podstawowych metod rozwiązywania problemów złożonych, trudno algorytmizowanych, prowadzenia analiza danych, eksploracji baz danych, odkrywania wiedzy i tworzeniem systemów bazą wiedzy.
Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach

Program studiów jest tak skonstrupowany, aby przygotował absolwenta do do posługiwania się wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania, korzystania z informacji technicznej, a także do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej!
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
|

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Ogólnym celem kształcenia na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane wykształcenie pozwoli mu na otwarcie drogi do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej indywidualności. Wydaje Ci się, że to ciekawy kierunek rozwoju? Chciałbyś rozpocząć studia z projektowania gier? Jeśli tak, zachęcamy do dalszej lektury tego artykułu!
Elektroniczne przetwarzanie informacji
|

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Studia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji dają możliwość teoretycznego i praktycznego poznania podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Są to studia interdyscyplinarne, łączące elementy humanistyczne z informatycznymi. Na studiach nauczyć się wszystkiego, co związane z tworzeniem i administrowaniem serwisem www, szczególnie tych wykorzystywanych do edukacji czy w szkolnictwie. Dlaczego warto i gdzie znajdziesz pracę? Jakie treści obejmuje program studiów? Zapraszamy do dalszej lektury!
Matematyka komputerowa

Matematyka komputerowa

Celem kształcenia na kierunku Matematyka komputerowa jest przygotowanie teoretyczne w zakresie matematyki i informatyki. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które nie mogą się zdecydować czy studiować matematykę, czy informatykę. Absolwent powinien być specjalistą z zakresu informatyki szczególnie dobrze przygotowanym do rozwiązywania problemów wymagających dobrego ogólnego przygotowania matematycznego. Powinien posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie zarówno matematyki, jak również informatyki i umiejętność jej praktycznego zastosowania.
Techniczne zastosowania internetu

Techniczne zastosowania internetu

Są to wyłącznie studia magisterskie (II stopnia). Oferta studiów jest skierowana do licencjatów i inżynierów, absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ekonomicznych, technicznych i ścisłych. Kierunek kształci w dziedzinie oprogramowania inteligentnych budynków, telemedycyny, urządzeń gospodarstwa domowego nowej generacji czy wirtualnych laboratoriów. Absolwenci Technicznego zastosowania Internetu są dobrze przygotowani do kierowania zespołami specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat studiowaniu na kierunku techniczne zastosowania, zapraszamy do lektury!

Inżynieria systemów
|

Inżynieria systemów

Kierunek wypełnia lukę powstałą na rynku pracy – kształci inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafią zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Innowacyjnością tego kierunku jest fakt, że student po części sam kształtuje swój program studiów. Po uzyskaniu zaliczenia z przedmiotów bloku podstawowego, po konsultacji z opiekunem, wybiera przedmioty, które chce poznawać. Absolwent Inżynierii systemów potrafi łączyć w ramach jednego projektu wiele różnych kompetencji i technologii, z których składają się współczesne linie produkcyjne i usługowe.

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
|

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Absolwent tego kierunku studiów powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, znać podstawy metod i technik analizy ilościowej oraz posiadać umiejętność wykorzystania ich w praktyce. Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne to studia przeznaczone dla osób, które chciałby w przyszłości zajmować stanowiska związane z analizą danych ekonomicznych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. To bardzo wąska specjalizacja, dlatego zanim się zdecydujesz, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami. Zapraszamy do lektury!