Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

Kierunek Informatyka i ekonometria przygotowuje studentów do tworzenia aplikacji finansowych i biznesowych oraz do wszechstronnego opanowania i stosowania narzędzi informatycznych i ekonometrycznych w procesach zarządzania podmiotami gospodarki i administracji oraz w bieżącym ich funkcjonowaniu. Warto już na wstępie zaznaczyć, że jest to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, dlatego idealny kandydat powinien wykazać podstawą wiedzą z zakresu programowania i zarządzania bazami danych, a także wiedzą z zakresu ekonomii. Zapraszamy do lektury!
Matematyka

Matematyka

Matematyka przewija się przez wszystkie sfery naszego życia, to dlatego nazywana jest królową nauk. Jest ona dynamiczną symbiozą dziedzin, działów oraz teorii, które przenikają się wzajemnie. Kierunek ten nadaje się przede wszystkim dla osób z zamiłowaniem do tej dziedziny. Wybierając się na matematykę należy posiadać zdolność logicznego myślenia, analizowania, oraz dobrą pamięć i wyobraźnię. Kandydat powinien być też zaznajomiony z podstawową wiedzą w zakresie matematyki, niezbędna jest rozszerzona matura z matematyki. Zapraszamy do lektury!
Informatyka

Informatyka

Wiedza informatyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia. Jest dziedziną dynamiczną i bardzo rozwojową. Pozostaje jednak niezmienny kanon wiedzy – podstaw, od których zaczniesz naukę na kierunku Informatyka. Już w liceum warto uczyć się matematyki, będzie ona potrzebna szczególnie na początku. Znajomość programowania pomaga, ale ta umiejętność nie jest wymagana – uczy się jej od podstaw. Podczas studiów na kierunku Informatyka bardzo ważne są zajęcia praktyczne, a także umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej podczas ćwiczeń.