Pythagorean theorem, math class in the school

Matematyka

Matematyka przewija się przez wszystkie sfery naszego życia, to dlatego nazywana jest królową nauk. Jest ona dynamiczną symbiozą dziedzin, działów oraz teorii, które przenikają się wzajemnie. Kierunek ten nadaje się przede wszystkim dla osób z zamiłowaniem do tej dziedziny. Wybierając się na matematykę należy posiadać zdolność logicznego myślenia, analizowania, oraz dobrą pamięć i wyobraźnię. Kandydat powinien być też zaznajomiony z podstawową wiedzą w zakresie matematyki, niezbędna jest rozszerzona matura z matematyki. Zapraszamy do lektury!

Studia matematyczne

Student zdobywa umiejętności z zakresu:

 • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 • dokonywania złożonych obliczeń,
 • przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie,
 • wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 • konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie,
 • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i budowania ich,
 • posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych,
 • samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań.

Gdzie studiować matematykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek matematyka?

Matematyk po studiach

Absolwenci znajdą pracę jako:

 • nauczyciele,
 • finansiści,
 • naukowcy,
 • pracownicy banków,
 • kuratorzy oświatowi.

Podobne wpisy