Programmer Writing Code POV

Informatyka inżynierska

Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne i osadzone w znanych technologiach. Kreatywność w zakresie informatyki polega również na zdolności do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających zastosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Na poziomie kształcenia licencjackiego zakłada się wprowadzenie przedmiotów pozwalających na opanowanie podstawowych metod rozwiązywania problemów złożonych, trudno algorytmizowanych, prowadzenia analiza danych, eksploracji baz danych, odkrywania wiedzy i tworzeniem systemów bazą wiedzy.

W trakcie studiów:

Podczas edukacji student otrzymuje przygotowanie w zakresie podstaw teoretycznych informatyki oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania.  

Gdzie studiować informatykę inżynierską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek informatyka inżynierska?

Po studiach:

Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o zatrudnienie jako: analitycy systemów informatycznych, projektanci i programiści oprogramowania, członkowie zespołów programistycznych i wdrożeniowych, analitycy danych, specjaliści do spraw integracji oprogramowania, specjaliści do spraw zarządzania informacją (np. w ochronie zdrowia), specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.

Podobne wpisy