It specialist

Informatyka

Wiedza informatyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia. Jest dziedziną dynamiczną i bardzo rozwojową. Pozostaje jednak niezmienny kanon wiedzy – podstaw, od których zaczniesz naukę na kierunku Informatyka. Już w liceum warto uczyć się matematyki, będzie ona potrzebna szczególnie na początku. Znajomość programowania pomaga, ale ta umiejętność nie jest wymagana – uczy się jej od podstaw. Podczas studiów na kierunku Informatyka bardzo ważne są zajęcia praktyczne, a także umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej podczas ćwiczeń.

W trakcie studiów

Współczesne systemy informatyczne są zwykle tworami złożonymi a tworzenie złożonych aplikacji wymaga umiejętności analizy i projektowania systemów informatycznych. Studia na tym kierunku zapewniają solidne przygotowanie w zakresie niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania.
Do podstawowych zagadnień należą: algebra liniowa z geometrią analityczną, algorytmy i struktury danych, analiza matematyczna, elementy logiki i teorii mnogości, kurs technologii informatycznych, matematyka dyskretna, programowanie, systemy operacyjne, bazy danych, inżynieria oprogramowania, matematyka komputerowa, równania różniczkowe, sieci komputerowa, teoria obliczalności, administrowanie usługami sieciowymi, laboratorium grafiki i multimediów, programowanie równoległe i rozproszone, programowanie zespołowe.

Gdzie studiować informatykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które oferują kierunek informatyka?

Po studiach

Absolwent znajdzie pracę:

  • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych),
  • jako pracownik laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych,
  • nauczyciel informatyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
  • specjalista od wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego w urzędach i innych instytucjach,
  • zarządca, administrator sieci informatycznych w firmach, przedsiębiorstwach.

Podobne wpisy