Museum of art

Historia sztuki

Studenci zdobywają wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki, jak również doświadczenie w analizie dzieł, rozumieniu ich znaczenia i funkcjonowania w bezpośrednim kontakcie z obiektami artystycznymi na wystawach, w galeriach oraz w trakcie pokazów filmów. Są to idealne studia dla osób interesujących się sztuką. Dzięki różnorodnym formom kształcenia student ma stworzone możliwości rozwoju wszechstronnych zainteresowań. Trzeba jednak pamiętać, że studia na kierunku mają charakter teoretyczny, w ich programie nie ma przewidzianych zajęć rozwijających aktywność artystyczną studentów.

To kierunek, który oprócz znajomości dat i wydarzeń, wymaga bardzo rozwiniętego poczucia estetyki oraz wrażliwości na sztukę.

W trakcie studiów

Studia z Historii sztuki można podzielić na trzy bloki tematyczne: ogólny, problemowo-specjalistyczny oraz praktyczny:

  • Pierwszy ze wspomnianych działów to przede wszystkim chronologicznie ułożone zagadnienia ogólne, które omawia się przedmiocie o tej samej nazwie, co kierunek studiów.
  • Dział problemowo-specjalistyczny obejmuje zajęcia z: muzealnictwa, ikonografii, ochrony zabytków, problemów współczesnej historii sztuki, krytyki artystycznej, rynku sztuki, podstaw badań architektury, technik sztuk plastycznych, konwersatoria z historii sztuki.
  • Ostatni blok to tzw. zajęcia wyjazdowe organizowane w celu sporządzania dokumentacji obiektów architektonicznych, wizyty w galeriach krajowych i zagranicznych, udział w wystawach.

Gdzie studiować historię sztuki?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek historia sztuki?

Po studiach

Absolwenci najczęściej pracują w:

  • galeriach wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki,
  • muzeach i urzędach konserwatorskich,
  • redakcjach wydawnictw i czasopism,
  • placówkach popularyzujących sztukę,
  • szkolnictwie (po odbyciu dodatkowych studiów pedagogicznych lub kursu pedagogicznego),
  • mediach oraz w instytucjach prowadzących działalność kulturalno-oświatową.

Podobne wpisy