Books

Naukoznawstwo

W trakcie studiów:

Absolwent studiów na kierunku Naukoznawstwo posiada swoiste połączenie wiedzy specjalistycznej z szerokim spojrzeniem na kontekst społeczno-ekonomiczny, zarządczy i polityczny, w którym rozwija się i znajduje zastosowanie technologia. Absolwenci wykazują się także szerokim zakresem praktycznych umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej, pracy zespołowej, wykorzystania specyficznych narzędzi i technik oraz zarządzania czasem i projektami.

Gdzie studiować naukoznawstwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek naukoznawstwo?

Po studiach:

Absolwent Naukoznawstwa znajdzie zatrudnienie m. in. w firmach badawczych, przedsiębiorstwach realizujących projekty rozwoju, jednostkach samorządowych.

Podobne wpisy