Ruins of Roman Forum

Archeologia orientalna i antyczna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

wstęp do archeologii, wstęp do pradziejów powszechnych, wprowadzenie do antropologii kulturowej, techniki pracy naukowej w archeologii, wstęp do źródłoznawstwa, wprowadzenie do nauk o Ziemi, archeologia powszechna, epoka kamienia obszarów śródziemnomorskich, metodyka badań terenowych, archeologia i sztuka Bliskiego Wschodu, archeologia Starożytnego Egiptu, historia Starożytnego Bliskiego Wschodu, wprowadzenie do historii sztuki, język łaciński, język grecki, archeologia i sztuka Anatolii w okresie brązu i żelaza, archeologia cywilizacji egejskiej, historia i metodologia archeologii, archeologia i sztuka starożytnej Grecji, historia starożytnej Grecji, archeologia i sztuka starożytnego Rzymu, historia starożytnego Rzymu, praktyka wykopaliskowa.

Gdzie studiować archeologię orientalną i antyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek archeologia orientalna i antyczna?

Po studiach:

Ścieżka kariery związana jest przede wszystkim z pracą naukową (doktorat, hibilitacja). Absolwenci archeologii są zatrudniani m.in. w:

  • działach archeologicznych i oświatowych muzeów,
  • placówkach kulturalnych,
  • regionalnych ośrodkach kultury, w archiwach,
  • placówkach konserwatorskich.

Podobne wpisy