View of Kremlin towers, Saint Basils Cathedral at night, Moscow, Russia

Wschodoznawstwo

Wschodoznawstwo łączy elementy nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i filologii. Tylko taka, interdyscyplinarna wiedza, wzbogacona o treści kształcenia ogólnego w dziedzinie współczesnych problemów globalizacyjnych i integracyjnych zjawisk dotyczących regionu oraz wykraczających poza jego granice jako kontekstu tychże studiów, pozwoli absolwentowi Wschodoznawstwa właściwie rozpoznawać i analizować problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne, prawne, kulturowe, etniczne i religijne na obszarze zainteresowań.

W trakcie studiów:

Wschodoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek naukowy traktujący o terytorium państw byłego ZSRR. przedmioty kształcenia ogólnego (wraz z wprowadzeniem do studiów i seminarium), nauka języka rosyjskiego i innego używanego w regionie oraz pięć bloków przedmiotów: historyczne, politologiczne, prawne, ekonomiczne i nauki o kulturze.

Gdzie studiować wchodnioznawstwo?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek wchodnioznawstwo sprawdź kategorie Filologia rosyjska oraz Filologia słowiańska.

Po studiach:

Absolwent Wschodoznawstwa jest dobrze przygotowany do pracy w administracji krajowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach polskich kontaktujących się z rynkami wschodnimi lub działających na tych rynkach oraz w funkcjonujących tam organizacjach pozarządowych.

Podobne wpisy