Journalists Interviewing. Female Speaker Answering Questions

Dziennikarstwo

W trakcie studiów:

socjologia, prawo, filozofia, ekonomia, historia polski xx wieku, historia mediów, nauka o komunikowaniu, współczesne systemy polityczne, system medialny w Polsce i na świecie, etyka dziennikarska, kultura języka, retoryka i erystyka, gatunki dziennikarskie, prawo mediów, warsztat dziennikarski, public relations, źródła informacji, psychologia społeczna, nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, stosunki międzynarodowe, teoria komunikowania masowego, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe, metody badań medioznawczych, ekonomika mediów, prawo autorskie, pragmatyka językowa, media lokalne  i środowiskowe, opinia publiczna, analiza dyskursu medialnego, marketing i reklama;

Gdzie studiować dziennikarstwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek dziennikarstwo?

Po studiach:

Absolwenci otrzymują pracę jako:

  • dziennikarze, redaktorzy w gazecie, radiu, telewizji, portalach internetowych
  • specjaliści od reklamy w agencjach reklamowych
  • specjaliści w działach promocji
  • specjaliści od stosunków publicznych oraz od badań nad mediami i komunikacją społeczną

Podobne wpisy