Marble statue of the ancient Greek Philosopher Plato.

Filozofia z etyką

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

wprowadzenie do filozofii, historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, historia filozofii nowożytnej, historia filozofii nowożytnej, ontologia, epistemologia, aksjologia, klasyczne teorie etyczne, współczesne teorie etyczne, dydaktyka filozofii i etyki, etyka ogólna, osobowa i społeczna, filozofia społeczna, filozofia a etyka, etyka normatywna, estetyka, logika, logika semiotyczna, historiozofia, łacina, greka.

Gdzie studiować filozofię z etyką?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filozofia z etyką?

Po studiach:

Absolwenci najczęściej zgłębiają wiedzę na kolejnych szczeblach nauki. Ci, którzy zdecydowali się na inną drogę mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • szkolnictwie wszystkich szczebli (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),
  • w wydawnictwach oraz  w środkach masowego przekazu,
  • niektórzy absolwenci otrzymują pracę w bankach, urzędach państwowych i organizacjach politycznych, a także w wolnych zawodach i biznesie.

Similar Posts