Arabic walls in Iran
|

Iranistyka

W trakcie studiów:

Na studentów Iranistyki czeka nauka historii Bliskiego Wschodu, ze szczególny naciskiem na dzieje Iranu, Afganistanu i Tadżykistanu. Studenci poznają kulturę i sztukę irańskiego kręgu kulturowego. Stykają się z między innymi z literaturą, malarstwem i filmem wyżej wymienionego obszaru Azji Środkowej. Zgłębiają tajniki gramatyki opisowej języka perskiego oraz drugiego języka irańskiego, spośród oferowanych przez uczelnię. Uczą się komunikowania w obu językach i tłumaczenia tekstów pisanych oraz mówionych. Tę umiejętność będzie można bardzo dobrze spożytkować w pracy zawodowej. Osoby studiujące Iranistykę rozwijają wiedzę z zakresu religii i filozofii Iranu, a także analizują obecny stan gospodarki i polityki państwa irańskiego. Uczelnie, na których można studiować Iranistykę zapewniają wiele zajęć praktycznych, w tym praktyki i staże, umożliwiające zdobycie doświadczenia potrzebnego każdemu absolwentowi Iranistyki.

Gdzie studiować iranistykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek iranistyka?

Po studiach:

Na absolwentów tego kierunku czeka praca w instytucjach kultury (muzea, biblioteki, teatry, itp.) w roli organizatorów imprez promujących dorobek kulturowy Iranu. Osoby kończące Iranistykę z pewnością sprawdzą się w roli tłumaczy, towarzysząc politykom, biznesmenom oraz turystom odwiedzającym Azję Środkową. Wielu może także związać się ze strukturami administracji państwowej i nawiązywać kontakty z zagranicznymi partnerami. Umiejętność komunikowania się w różnych językach irańskich i znajomość miejscowej kultury ułatwi organizowanie pomocy humanitarnej dla najbardziej potrzebujących. Takiego zadania także może podjąć się były student Iranistyki. 

Podobne wpisy