Details of the famous historical sights of St. Basil's Cathedral in Moscow, Russia.
|

Rosjoznawstwo

Biorąc pod uwagę szybki rozwój ekonomiczny Rosji i wzrastającą współpracę polsko-rosyjską, nie ulega wątpliwości, że absolwent Rosjanoznastwa  bez trudu znajdzie miejsce pracy w Polsce i Rosji. Na tych studiach nauczysz się języka obcego: w ramach zajęć prowadzone są intensywne ćwiczenia z praktycznej nauki języka. Dodatkowo, wykłady i inne ćwiczenia będe dotyczyć historii Rosji i jej rozwoju: literatury, sztuki, architektury i innych aspektów. Jeśli chcesz specjalizować się w stosunkach polsko-rosyjskich, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:

Student zdobędzie wiedzę z zakresu szeroko rozumianej polityki, gospodarki i kultury rosyjskiej. Pozna społeczne, ekonomiczne i polityczne realia Rosji, a także podstawowe zasady prawne regulujące stosunki polsko-rosyjskie.

Gdzie studiować rosjoznawstwo?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek reżyseria dźwięku sprawdź kategorie Filologia rosyjska oraz Filologia słowiańska.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:

  • w różnych instytucjach upowszechniania kultury,
  • w redakcjach,
  • w muzeach, teatrach, kinach,
  • w agencjach reklamowych public relations,
  • jako tłumacz,
  • jako pracownik polskich jednostek konsularnych.

Podobne wpisy