Olympia in Greece

Studia śródziemnomorskie

Studia Śródziemnomorskie dają możliwość zapoznania się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniające teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty na kierunku Studia Śródziemnomorskie:

  • Wstęp do studiów regionalnych
  • Słowo w kulturze
  • Modernizacja, globalizacja, cywilizacja: wybrane zagadnienia studiów nad kulturą (filozofia kultury)
  • Dzieje Śródziemnomorza do końca wieku XVIII
  • Wybrane zagadnienia z kultury regionów
  • Audiowizualność w kulturze
  • Dzieje Współczesnego Śródziemnomorza
  • Metody badań kulturoznawczych

Gdzie studiować kierunki śródziemnomorskie?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunki śródziemnomorskie sprawdź kategorie Orientalistyka, Filologia grecka, Filologia klasyczna, Filologia włoska, Judaistyka i filologia hebrajska, Historia, archeologia oraz Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury.

Po studiach:

Umiejętności, jakie nabył absolwent Studiów Śródziemnomorskich umożliwiają mu podjęcie zatrudnienia w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce, sektorach usług, które wymagają dobrej znajomości języka i kultury krajów śródziemnomorskich.

Podobne wpisy