View of Pantheon basilica in centre of Rome

Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

nauka języka starogreckiego i łacińskiego; historia literatury greckiej i łacińskiej; kultura grecka i rzymska; historia starożytna Grecji i Rzymu; archeologia śródziemnomorska; filozofia starożytna; wstęp do studiów filologii klasycznej; językoznawstwo; gramatyka historyczna języków łacińskiego i greckiego; interpretacje z literatury greckiej; antropologia kultury; semiotyka kultury; renesans włoski i europejski; historia sztuki starożytnej; historia kultury; wprowadzenie do kultury islamu; archeologia śródziemnomorska; wstęp do językoznawstwa; audiowizualność w kulturze, teatr w kulturze; wstęp do studiów regionalnych; estetyka; słowo w kulturze; metody badań kulturoznawczych; dzieje współczesne śródziemnomorza; język obcy (np. hiszpański, włoski, grecki, łaciński).   

Gdzie studiować wiedzę o kulturze śródziemnomorskiej?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek wiedza o kulturze śródziemnomorskiej?

Po studiach:

Absolwent specjalizacji kultura śródziemnomorska może pracować jako:

  • nauczyciel kultury antycznej (po ukończeniu dodatkowego kształcenia pedagogicznego),
  • wydawca,
  • redaktor,
  • propagator kultury śródziemnomorskiej,
  • publicysta literacki i kulturoznawczy,
  • tłumacz,
  • znawca literatury języka i zagadnień kulturowych tego obszaru językowego.

Podobne wpisy