Books

Polonistyka – komparatystyka

Celem nauki jest poznanie zagadnień związanych z literaturą polską, ale też z literaturami innych krajów, w kontekście powiązań z innymi formami działalności kulturalnej, a także z innymi dziedzinami współczesnej humanistyki. Zajęcia z przedmiotów komparatystycznych obejmują między innymi zagadnienia związane z: historią idei, psychologią twórczości, intersemiotycznością i wzajemnymi związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki), historią sztuki i historią muzyki, historią i teorią kultury, metodologią badań komparatystycznych, tłumaczeniem literackim.

W trakcie studiów:

Studia te są w szczególny sposób ukierunkowane na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej – w perspektywie innych literatur (europejskich i pozaeuropejskich). Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia możliwość dogłębnego poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej – i skonfrontowania jej z pozaeuropejskim dorobkiem kulturowym, także w dziedzinach innych niż literatura piękna. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty kształcenia polonistycznego, poprzez przedmioty związane z innymi dziedzinami kultury, po przedmioty dające konkretną wiedzę i umiejętności potrzebne w późniejszym życiu zawodowym. Do tego dochodzą warsztaty badawcze, warsztaty krytyczne i praktyki zawodowe, przygotowujące do praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych w czasie studiów.

Gdzie studiować polonistykę – komparatystykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek polonistyka – komparatystyka?

Po studiach: 

Absolwenci kierunku polonistyka – komparatystyka dobrze orientują się w zagadnieniach związanych z literaturą polską, literaturami innych krajów, innymi formami działalności kulturalnej (sztuki plastyczne, film, muzyka), a także z innymi dziedzinami współczesnej humanistyki. Są cenionymi pracownikami organizacji i instytucji zajmujących się kulturą, organizacji pozarządowych, muzeów, wydawnictw, a także znajdują zatrudnienie w mediach, czy różnych sektorach usług, jak tłumaczenia, turystyka. Ogólnoakademicki profil tych interdyscyplinarnych studiów daje dobre podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach. Studenci kierunku polonistyka – komparatystyka mają możliwość realizacji kursu kształcenia pedagogicznego, który daje im uprawnienia do nauczania języka polskiego i lepszego realizowania założeń reformy szkolnictwa. Przy wyborze odpowiedniego kursu można po tym kierunku zdobyć uprawnienia nauczania osób obcojęzycznych języka polskiego.

Podobne wpisy