The group of modern ballet dancers

Musical

Studia na kierunku Musical przeznaczone są dla wszystkich niezależnie od poziomu wykształcenia muzycznego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie predyspozycji wokalnych, aktorskich i tanecznych. Celem tych studiów jest wszechstronne wykształcenie artystów, świadomie wykorzystujących zdobyte umiejętności w ramach różnych stylów musicalu. W trakcie nauki studenci poznają także historię musicalu oraz jego ewolucję na przestrzeni lat. Z pewnością jest to kierunek dla miłośników tego rodzaju sztuki, dlatego jeśli interesujesz się tematem, koniecznie czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Bloki przedmiotowe na kierunku Musical:

  • śpiew,
  • mowa,
  • aktorstwo,
  • taniec,
  • ruch sceniczny,
  • integracja aktorstwa, śpiewu i tańca,
  • przedmioty uzupełniające. 

Gdzie studiować kierunek musical?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek musical?

Po studiach:

Ukończenie kierunku Musical daje szansę na znalezienie zatrudnienia w teatrach muzycznych, w instytucjach kultury, jako animator, w edukacji szkolnej i przedszkolnej. 

Podobne wpisy