Boiling mudpots in the geothermal area Hverir and cracked ground around.

Geomonitoring

Jak kierować rozwojem gospodarczym i jak układać nasze relacje ze środowiskiem, by zapobiec jego kryzysowi? Jakie działania są niezbędne dla zachowania znośnych warunków życia na Ziemi, w naszym kraju, w miesicie i gminie, w najbliższym otoczeniu? Nauki geograficzne dostarczają podstaw takiej wiedzy, geomonitoring dostarcza narzędzi do wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Założeniem edukacji na kierunku geomonitoring jest nabycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Jesteś zainteresowany tym kierunkiem studiów?

W trakcie studiów:

Studia mają charakter praktyczny – program praktyk i ćwiczeń terenowych przewidzianych podczas studiów. Podczas studiów poznasz stosowane w świecie systemy monitoringu i kontroli jakości: atmosfery, hydrosfery, pedosfery, biosfery, a także związane z planowaniem zróżnicowanego rozwoju.

Gdzie studiować geomonitoring?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek geomonitoring?

Po studiach:

Po zakończeniu studiów można znaleźć pracę w instytucjach, czy służbach zajmujących się monitorowaniem i kontrolą stanu środowiska naturalnego, planowaniem zróżnicowanego rozwoju i jednocześnie zarządzaniem ochrona środowiska. W pracy tej liczy się całościowe podejście do różnych komponentów środowiska: atmosfery, hydrosfery, litosfery, pedosfery i biosfery.

Podobne wpisy