Look into nature through a magnifying glass

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody na uczelniach

Głównym celem kierunku jest kształcenie przyrodników i zarazem filozofów, którzy zdobędą ogólną wiedzę o podstawach nauk przyrodniczych oraz w zakresie problematyki stanowiącej fundament wykształcenia filozoficznego. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowania biologią, fizyką, czy chemią. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku sprawia, że studenci przyrodoznawstwa i filozofii przyrody zdobywają wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem tego kierunku, sprawdź jaki program studiów oraz perspektywy zatrudnienia.

W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 • etyka ogólna,
 • historia filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, współczesnej,
 • metafizyka,
 • wprowadzenie do filozofii,
 • podstawy fizyki,
 • filozofia przyrody nieożywionej i ożywionej,
 • astronomia,
 • chemia ogólna z elementami chemii fizycznej,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • tłumaczenia obcojęzycznych tekstów z kosmofilozofii,
 • antropologia filozoficzna,
 • ogólna metodologia nauk: teoria i filozofia nauki,
 • logika praktyczna z elementami metodyki pracy naukowej,
 • historia filozofii przyrody,
 • teoria poznania – epistemologia,
 • logiczne podstawy informatyki.

Gdzie studiować kierunek przyrodoznawstwo i filozofia przyrody?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek przyrodoznawstwo i filozofia przyrody?

Po studiach:

Miejscem pracy absolwentów Przyrodoznawstwa i filozofii przyrody mogą być:

 • instytuty naukowe: praca badawcza w zakresie filozofii przyrody i przyrodoznawstwa,
 • szkoły: praca nauczyciela przyrody lub filozofii (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

Podobne wpisy