Map And Navigational Instruments For Laying The Way.

Geoinformacja na uczelniach

Geoinformacja jest to dziedzina geografii zajmująca się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą, interpretacją danych geoprzestrzenych, czyli danych o Ziemi. Absolwent powinien być przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów. Student kończący Geoinformację staje się Analitykiem Systemów Informacji Geograficznej. Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:

Przedmioty ogólne: ekonomia, socjologia, oraz podstawy przedmiotów kierunkowych m. in. takie jak: geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna, kartografia, teledetekcja, topografia, geodezja, oprogramowanie użytkowe, matematyka, statystyka. Równolegle wprowadzane są przedmioty kierunkowe: geoinformacja, ekofizjografia, topograficzne bazy danych, analiza matematyczna, systemy operacyjne, cyfrowe przetwarzanie obrazów i inne, proste analizy przestrzenne i modelowanie.

Gdzie studiować geoinformację?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek geoinformacja?

Po studiach:

Absolwent kierunku Geoinformacja może zostać specjalistą, który sprosta wyzwaniom szybkiego postępu w dziedzinie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych. Wiedza i umiejętności zdobyte przez absolwentów Geoinformacji będą nieporównywalne z żadnym z dotychczasowych kierunków studiów tak uniwersyteckich, jak i politechnicznych.

Podobne wpisy