green alga laboratory research, alternative biofuel energy technology, biotechnology concept

Biotechnologia

Biotechnologia jest przyszłościowym kierunkiem. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny nauki. Pojawiają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach naszego życia. Celem kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. Przedmioty kwalifikacyjne to biologia, chemia, matematyka i fizyka.

Kandydat na kierunek Biotechnologia powinien cechować się szerokimi zainteresowaniami przyrodniczymi (medycyna, farmacja) i mieć zamiłowanie do matematyki, posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, być osobą dokładną i dociekliwą, lubić przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów naukowych.

W trakcie studiów

Studenci Biotechnologii zdobywają wiedzę z zakresu biologii molekularnej, mikrobiologii, genetyki, chemii, biochemii, biofizyki, inżynierii genetycznej, biostatystyki, informatyki, inżynierii bioprocesowej, enzymologii, modelowania biosystemów, transportu masy i ciepła.

Gdzie studiować biotechnologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek biotechnologia?

Po studiach

Absolwenci kierunku Biotechnologia są przygotowani do wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, do projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach, projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

  • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
  • w prywatnych laboratoriach badawczych,
  • jako eksperci w pracowniach, laboratoriach w przemyśle spożywczym, firmach produkujących kosmetyki oraz artykuły chemii gospodarczej,
  • w nauce (wyższe uczelnie, instytuty badawcze),
  • jako specjaliści w ośrodkach badawczych, a także wdrażających technologie wykorzystujące najnowszą wiedzę z zakresu biochemii, biologii molekularnej,
  • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz w przemyśle biotechnologicznym.

Podobne wpisy