Programmers cooperating at information technology company

Edukacja techniczno-informatyczna

Absolwent studiów Edukacja techniczno-informatyczna posiada wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tego kierunku, studenci powinni wykazać się wieloma talentami i zainteresowaniami. Absolwent posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Zainteresowany?

W trakcie studiów:

Przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, zarządzanie środowiskiem, nauka o materiałach
inżynieria wytwarzania, mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów, grafika inżynierska oraz konstrukcja i eksploatacja maszyn, informatyka i systemy informatyczne, programowanie i programy użytkowe, techniki multimedialne.

Gdzie studiować edukację techniczno-informatyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek edukacja techniczno-informatyczna?

Po studiach:

Studenci Edukacji techniczno-informatycznej znajdą pracę:

  • w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym,
  • w gałęziach gospodarki przygotowujących lub eksploatujących systemy informatyczne,
  • jako administratorzy i serwisanci systemów informatycznych, w tym wspomagających zarządzanie,
  • administratorzy systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • administrator szkolnych sieci informatycznych,
  • administrator systemów informatycznych w administracji oświatowej, samorządowej oraz państwowej.

Podobne wpisy