Modern high tech telecommunications operational super computer in server room

Elektronika i telekomunikacja

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja wybierz, jeśli dobrze czujesz się w matematyce, fizyce i innych naukach ścisłych i chciałbyś przy ich pomocy rozwiązywać problemy życia codziennego. Zdobytą wiedzę z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej będziesz mógł zapewne wykorzystać w pracy nad współczesnymi układami i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technikami informacyjno-pomiarowymi oraz przetwarzaniem danych i graficznej prezentacji wyników. Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów? Czytaj dalej!

Studia z elektroniki i telekomunikacji

Elektronika to dziedzina techniki i nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych lub pól elektromagnetycznych. Natomiast Telekomunikacja to dziedzina techniki i nauki zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień.

Jest to kierunek studiów, zawierający w sobie trzy dyscypliny: telekomunikację, elektronikę i informatykę. Ukończenie go pozwala na twórcze uczestniczenie w rozwoju dyscyplin technicznych, decydujących o obliczu dzisiejszej cywilizacji.

Przykładowe przedmioty: podstawy matematyki ,fizyka, metodyka i technika programowania, technika obliczeniowa i symulacyjna, obwody i sygnały, inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń, elementy elektroniczne, optoelektronika, analogowe układy elektroniczne, technika bardzo wysokich częstotliwości, metrologia, technika cyfrowa, architektura komputerów i systemów operacyjnych, wybrane języki programowania, przetwarzanie sygnałów, podstawy telekomunikacji, systemy i sieci telekomunikacyjnych, anteny i propagacja fal, techniki bezprzewodowe. Elektronika i Telekomunikacja obejmuje dużo zajęć praktycznych: ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia projektowe wspomagane narzędziami komputerowymi oraz ćwiczenia rachunkowe.

Gdzie studiować elektronikę i telekomunikację?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek elektronika i telekomunikacja sprawdź kategorie elektronika oraz telekomunikacja.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku Elektronika i telekomunikacja mogą znaleźć zatrudnienie:

  • w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym,
  • u operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
  • w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów oraz sieci komputerowych,
  • w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt dla potrzeb sieci korporacyjnych, systemów automatyki i robotyki specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz medycznej,
  • w małych i dużych firmach oferujących nowe usługi telekomunikacyjne, w tym usługi multimedialne i łączności ruchomej,
  • w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowych i badawczych.

Podobne wpisy