Details machine in the production
|

Inżynieria systemów

Kierunek wypełnia lukę powstałą na rynku pracy – kształci inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafią zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Innowacyjnością tego kierunku jest fakt, że student po części sam kształtuje swój program studiów. Po uzyskaniu zaliczenia z przedmiotów bloku podstawowego, po konsultacji z opiekunem, wybiera przedmioty, które chce poznawać. Absolwent Inżynierii systemów potrafi łączyć w ramach jednego projektu wiele różnych kompetencji i technologii, z których składają się współczesne linie produkcyjne i usługowe.

W trakcie studiów:

Przyswaja sposoby tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki  i zarządzania nimi, respektując narzucone przez klienta założenia finansowe. Odkrywa również tajniki wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.

Gdzie studiować inżynierię systemów?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria systemów?

Po studiach:

Student najdzie zatrudnienie jako specjalista w branżach, gdzie liczą się umiejętności zarządzania zespołami i podstawy rachunkowości.

Podobne wpisy