Arc welding of huge industrial machine during process of repairing

Mechaniczna inżynieria tworzyw

Kierunek studiów Mechaniczna inżynieria tworzyw został stworzony, aby kształcić specjalistów od przetwórstwa tworzyw do pracy w działach konstrukcji, projektowania, technologii i zarządzania. Pomysł stworzenia nowego kierunku był odpowiedzią na rosnące znaczenie w kraju wytwarzania narzędzi do przetwórstwa i samego przetwórstwa tworzyw polimerowych. Kierunek został stworzony w regionie kujawsko-pomorskim. Znajduje się tu jedno z największych w Polsce skupisk firm związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych. Zapraszamy do lektury!

To tam właśnie produkuje się wytwory polimerowe dla największych potentatów branży motoryzacyjnej, wytwarza się elementy dla elektroniki i mechatroniki, produkuje się obudowy telewizorów LCD, elementy dla medycyny, wytłacza się folię wielowarstwową i wtryskuje się opakowania cienkościenne, a także formy wtryskowe oraz opakowania dla przemysłu kosmetycznego, barwniki do tworzyw polimerowych. Produkcją form wtryskowych w województwie kujawsko-pomorskim zajmuje się ponad 50 narzędziowni. Powstało stąd określenie regionu jako doliny narzędziowej. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization – w skrócie UNIDO), branża przetwórstwa tworzyw polimerowych jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Studia na Mechanicznej inżynierii tworzyw mają charakter praktyczny co oznacza, że będziesz miał możliwość odbycia staży i praktyk przemysłowych w najlepszych firmach branży przetwórstwa tworzyw polimerowych. Podczas studiów na Mechanicznej inżynierii tworzyw będziesz miał do wyboru dwie specjalności, jedną związaną z tworzywami polimerowymi, a drugą z zintegrowanym oprogramowaniem dla inżynierów CAD/CAM w narzędziach.

W trakcie studiów: 

Program studiów na Mechanicznej inżynierii tworzyw obejmuje przedmioty ogólne dotyczące zagadnień związanych z własnością intelektualną, BHP, ergonomią, psychologią, filozofią, elementami prawa, socjologią ogólną, negocjacjami. Docelowe przedmioty na kierunku Mechaniczna inżynieria tworzyw mają dostarczyć wiedzy i umiejętności inżynierskich, m.in. matematyka i fizyka inżynierska, grafika numeryczna, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologie wytwarzania, maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw, projektowanie wytworów z tworzyw, technologia obróbki metali, system CAD/CAM, tworzywa konstrukcyjne, specjalne i kompozytowe, materiały polimerowe stosowane w mechatronice, komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania CAE w przetwórstwie tworzyw, projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja narzędzi, recykling materiałów oraz zarządzanie środowiskiem i ekologią. Nie bez znaczenia pozostanie także przekazanie umiejętności organizacji przetwórstwa tworzyw, a także najważniejszych trendów rozwojowych tej branży. 

Gdzie studiować kierunek mechaniczna inżynieria tworzyw?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek mechaniczna inżynieria tworzyw?

Po studiach: 

Po Mechanicznej inżynierii tworzyw czeka cię praca w dynamicznie rozwijającej się branży przetwórstwa tworzyw polimerowych w zakresie zarządzania produkcją, nowoczesnych technologii (praca dla technologów), projektowania i wytwarzania nowoczesnych narzędzi (praca dla konstruktorów, inżynierów ze znajomością CAD i CAM oraz programów symulacyjnych), a także w obszarze jakości wytwarzanych produktów (działy kontroli jakości – praca dla inżynierów ze znajomością zagadnień pomiarowych). Absolwenci specjalności CAD/CAM przygotowani zostają do pracy w zakładach zajmujących się produkcją w produkcyjnych systemach zautomatyzowanych, wymagających nowoczesnych metod w zakresie przygotowania i prowadzenia produkcji z wykorzystaniem CAD/CAM w powiązaniu z zastosowaniem narzędzi do zarządzania jakością wytworów.

Podobne wpisy