Big data and Internet of things trend
||

Inżynieria danych

Inżynieria danych to nowy kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy. Absolwenci Inżynierii danych otrzymują gruntowne wykształcenie kierunkowe oraz innowacyjne umiejętności, cenione przez pracodawców. Studia na kierunku Inżynieria danych kształcą specjalistów, którzy w oparciu o analizę wszelkiego typu danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. By zostać studentem tego kierunku należy wykazać się bardzo dobrymi ocenami na świadectwie maturalnym z przedmiotów ścisłych. Na nich bowiem bazuje program nauczania Inżynierii danych.

Proces rekrutacji ma formę konkursu świadectw. Dodatkowo należy posiadać zdolności logicznego myślenia i wnikliwej obserwacji oraz umiejętność formułowania wniosków i łączenia faktów, wypływających z przeanalizowanych przesłanek. Ponadto znajomość technik informatycznych ułatwia zdobycie studenckiego „glejtu”. Nauka na kierunku Inżynieria danych trwa trzy lata. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich, na kierunku tożsamym z Inżynierią danych. Studia mają charakter praktyczny. Teoretyczna podbudowa pozwala na szybką weryfikację przyswojonych informacji w codziennych sytuacjach. Studenci mają możliwość znalezienia ciekawej pracy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

W trakcie studiów:

Aplikuje się studentom masę ćwiczeń praktycznych. Dominują przedmioty ścisłe, głównie matematyka, statystyka i informatyka. Dobrze wykwalifikowana kadra wykładowców daje gwarancję gruntownego wykształcenia. Przyszli inżynierowie poznają techniki analizowania i przetwarzania danych, a także prognozowania i wyciągania wniosków z napływających informacji. Działania, jakie zostaną podjęte w przyszłości mają chronić państwowe instytucje i prywatne przedsiębiorstwa przed różnorodnymi zagrożeniami. Studenci kierunku Inżynieria danych zdobędą doświadczenie w gromadzeniu danych, korzystaniu z zasobów informatycznych, sieci komputerowych. Nauczą się również przewidywać konsekwencje decyzji podejmowanych przez zarządy przedsiębiorstw, ekonomistów czy też polityków. A w razie potrzeby będą umieli skutecznie zapobiegać wszelkim sytuacjom kryzysowym. 

Gdzie studiować inżynierię danych?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria danych?

Po studiach:

Na absolwentów kierunku Inżynieria danych czeka bardzo interesująca praca w instytucjach zajmujących się ochroną danych, głównie w wyspecjalizowanych w tym celu firmach prywatnych ale także w służbach, zabezpieczających instytucje użyteczności publicznej (między innymi banki, sądy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, itp.) przed wyciekiem ważnych informacji. Adepci tego kierunku będą odpowiednio przeszkoleni, by wykonywać swoją odpowiedzialną pracę zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Podobne wpisy