phoca thumb l cpi

Indeksowanie czasopism w bazach danych – seminarium

W programie m. in.:

Bazy bibliograficzne jako czynnik wspomagający rozwój czasopism naukowych – Dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego

Polska Bibliografia Naukowa w procesach oceny jednostek naukowych i naukowców – Aleksander Nowiński, ICM UW

Baza cytowań POL-index – założenia i cele – Wojciech Fenrich, ICM UW

Indeksowanie czasopism w bazach indeksacyjnych. Rekomendacje dla redaktorów czasopism naukowych – Dr Aneta Drabek, Uniwersytet Śląski

Strategie indeksacyjne dla czasopism naukowych. Jak przygotować czasopismo do indeksacji – Dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czy warto tworzyć krajowe bazy bibliograficzne i polski Impact Factor? – Aleksander Nowiński, ICM UW, Wojciech Fenrich, ICM UW, Dr Emanuel Kulczycki , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szczegółowe informacje: www.cpi-sk.pl/imprezy/2013/icbd

Podobne wpisy