Hydroponics system in rack

Inżynieria systemów biotechnicznych

Inżynieria systemów biotechnicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia techniczne, technologiczne z przyrodniczymi i ekologią. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Jest to kierunek dla Ciebie, jeśli matematyka i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu. Student Inżynierii systemów biotechnicznych zdobędzie wykształcenie analogiczne do inżynierii rolniczej. Chce wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Zestaw przedmiotów zawiera typowe dla tej dyscypliny nauk elementy związane z konstrukcją, budową i eksploatacją obiektów technicznych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak nauka o materiałach, podstawy konstrukcji maszyn, układów hydraulicznych, termodynamika, inżynieria elektryczna, elektronika, automatyka, gospodarka energetyczna.

Gdzie studiować inżynierię systemów biotechnicznych?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria systemów biotechnicznych sprawdź kategorie Biotechnologia oraz Bioinżynieria.

Po studiach:

Absolwent Inżynierii systemów biotechnicznych wyposażony jest w wiedzę z zakresu wiedzę z zakresu rolnictwa, leśnictwa, produkcji zwierzęcej, przetwarzania surowców pochodzenia biologicznego, ekologii, jak i z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Może on podjąć zatrudnienie zarówno w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych; szkolnictwie; specjalistycznych gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych; nadleśnictwach, ośrodkach badawczo-rozwojowych; przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem technicznym; jak również w sektorze firm świadczących usługi mogących sprostać wymogom dzisiejszego poziomu technicznego i technologicznego. Będzie miał także wszelkie kompetencje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności.

Podobne wpisy