Police car on the street at night

Technologie i systemy bezpieczeństwa

Kierunek obejmuje tematykę z zakresu bezpieczeństwa i obronności, inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania, ekonomii i informatyki. Celem tego kierunku jest wykształcenie w studentach systemowego myślenia w kategorii bezpieczeństwa. Musi być to zasada nadrzędna we współczesnym świecie charakteryzującym się niepewnością i ryzykiem. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.

W trakcie studiów:

Przedmioty, które znajdują się w programie nauczania kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa:

 • Socjologia i metody badań socjologicznych,
 • Podstawy prawoznawstwa,
 • Prawa człowieka i ich ochrona,
 • Konstytucyjny system organów państwowych,
 • Taktyka i technika operacyjna,
 • Techniczne systemy zabezpieczające obiekty i łączność,
 • Współczesne materiały inżynierskie,
 • Zintegrowane systemy wytwarzania,
 • Metody optymalizacji,
 • Globalna infrastruktura informacyjna,
 • Teoria informacji i kodowania,
 • Dźwignice i maszyny robocze.

Gdzie studiować technologie i systemy bezpieczeństwa?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek malarstwo?

Po studiach:

Absolwenci kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa znajdą zatrudnienie w:

 • instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym (policja, straż pożarna, służby ratownicze, centra kryzysowe);
 • zakładach o wysokim stopniu zagrożenia (lotniska, porty,
  rafinerie, kolej)
 • sztabach kryzysowych jednostek administracji państwowej i lokalnej).

Podobne wpisy