diver over a wreck

Oceanotechnika

Kandydaci na kierunek Oceanotechnika powinni wykazywać zainteresowanie tematyką z zakresu budowy i eksploatacji statków, okrętów i innych obiektów oceanotechnicznych, gdyż ten kierunek studiów dotyczy właśnie tego. Praca zawodowa po ukończeniu Oceanotechniki jest w głównej mierze związana z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych, organizowaniem i nadzorowaniem ich produkcji i prac remontowych oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych. Jakie przedmioty należy zdawać na maturze, aby dostać się na te studia?

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, mechanika, elektrotechnika i elektronika, termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki, ekonomia i zarządzanie, inżynieria jakości i ochrona środowiska, grafika inżynierska, materiałoznawstwo i techniki wytwarzania, podstawy projektowania, systemy energetyczne i pomocnicze okrętów, konstrukcje i budowa okrętów;

Gdzie studiować oceanotechnikę?

Zobacz wszystkie uczelnie które prowadzą kierunek oceanotechnika?

Po studiach:

Absolwenci kierunku Oceanotechnika mogą znaleźć pracę m.in. w:

  • siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich,
  • placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego,
  • stoczniach produkcyjnych i remontowych,
  • zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym,
  • biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego,
  • przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów,
  • administracji morskiej i nadzorze technicznym,
  • portach i terminalach.

Podobne wpisy