steel construction materials closeup

Inżynieria materiałowa

Kierunek Inżynieria materiałowa to propozycja naukowa dla osób o uzdolnieniach matematycznych i technicznych. Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Stanowi ona podstawę nowoczesnego przemysłu. Inżynieria materiałowa to dziedzina łącząca w sobie wiele dyscyplin naukowych, m.in. fizykę, chemię, mechanikę, informatykę i wiele innych. Inżynieria materiałowa jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu.

Kształcenie na kierunku Inżynieria materiałowa

Studia na Inżynierii materiałowej umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o materiałach, doboru materiałów inżynierskich, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów oraz metod kształtowania i badania ich struktury oraz własności. Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów. Program obejmuje takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, nauka o materiałach, projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach, materiały inżynierskie, badanie materiałów, technologia procesów materiałowych, mechanika techniczna i pękanie oraz wytrzymałość materiałów, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, termodynamika techniczna, elektrotechnika i elektronika, kształtowanie struktury i własność materiałów inżynierskich, zaawansowane metody badania materiałów, projektowanie materiałów inżynierskich i technologia procesów materiałowych, komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, usługami i personelem, zarządzanie produkcją.

Gdzie studiować inżynierię materiałową?

Zobacz wszystkie uczelnie, które oferują kierunek inżynieria materiałowa?

Absolwenci studiów na kierunku Inżynieria materiałowa często pracują w:

  • biurach projektowych i doradczych,
  • działach produkcji wytwarzających materiały,
  • zakładach przemysłowych,
  • przedsiębiorstwach przemysłowych, wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie,
  • instytucjach naukowo-badawczych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania w technice.

Podobne wpisy