Technical drawings

Studia techniczne

Studia techniczne

techniczneKiedyś w większości dla chłopców, dziś granica ta ulega zatarciu. Grupę stanowią dyscypliny związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także regułami posługiwania się nimi. Są to kierunki bardzo zróżnicowane. Znajdziesz tu między innymi architekturę, energetykę, oceanotechnikę czy papiernictwo i poligrafię.

  Po zakończeniu studiów zostajesz specjalistą w konkretnej dziedzinie. Mała elastyczność na rynku pracy paradoksalnie jest dla absolwenta korzystna. Nie ma osoby po innym kierunku studiów, która mogłaby ubiec Cię w staraniach o posadę, chyba że ktoś z tym samym fachem w garści. Chętnych na studia tego typu jest co raz więcej.

Należące do tej kategorii budownictwo, jest piątym najpopularniejszym pod względem ogólnej liczby kandydatów kierunkiem studiów, a techniczne studia podyplomowe włączane są do oferty kształcenia większości szanujących się polskich uczelni.

Podobne wpisy