Great Wall China Sunrise Badaling Beijing Tourism Concept

Turystyka kulturowa

W trakcie studiów?

Najczęściej wykładane przedmioty:

historia sztuki, antropologia kultury, historia podróżowania i turystyki, europejskie dziedzictwo kulturowe, historia architektury, muzea europejskie, geografia turystyczna, turystyka kulturowa, pilotaż i przewodnictwo, projektowanie szlaków kulturowych, teoria i krytyka turystyki, geografia historyczno-artystyczna Polski, miasto jako obiekt turystyczny, muzeum jako obiekt turystyczny, przewodniki turystyczne, geografia i kartografia historyczna, podróże w literaturze, sztuka i turystyka a edukacja, marketing w turystyce, muzea Europy, podróże dzieł sztuki, organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego, podstawy prawa turystycznego i ubezpieczenia, obsługa ruchu turystycznego, sztuka i turystyka regionu.

Gdzie studiować turystykę kulturową?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek turystka kulturowa sprawdź kategorie Turystyka i rekreacja, Hotelarstwo, turystyka, sport oraz Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury

Po studiach:

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w:

  • biurach podróży, jako organizator imprez, pilot i przewodnik,
  • urzędach,
  • administracji regionalnej (jako animator kultury, ekspert dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego),
  • instytucjach zajmujących się kształtowaniem relacji europejskich,
  • agencjach turystycznych
  • w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw

Podobne wpisy