Athlete runner feet running on treadmill closeup on shoe

Sport

Sport to różne formy aktywności fizycznej, które wykonywane są dla przyjemności lub współzawodnictwa. Studenci tego kierunku pozyskują wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych. Dla kogo najlepsze będą studia sportowe? Przede wszystkim dla tych, którzy zawodowo chcą się z nim związać. Studia na kierunku sport nie determinują oczywiście wybranej dyscypliny – to może być gra w piłkę, siatkówkę, lekkoatletyka czy pływanie. Gdzie znajdziesz pracę? Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Student kierunku Sport zdobędzie wiedzę z zakresu: marketingu sportowego w instytucjach sportowych, jak i przedsięwzięciach sportowych, metodyki prowadzenia zajęć z wybranych dyscyplin sportu, organizacji i zarządzania instytucjami działającymi w sporcie powszechnym, biologicznych uwarunkowań rozwoju człowieka oraz budowy ciała człowieka, fizjologicznych uwarunkowań rozwoju człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego oraz medycyny sportu, pozyskiwania funduszy na działalność organizacji sportowych.

Gdzie studiować sport?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek sport?

Po studiach:

Absolwent po ukończeniu tego kierunku może szukać pracy w:

  • stowarzyszeniach sportowych,
  • klubach sportowych,
  • związkach i zrzeszeniach sportowych,
  • instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy